Pomůcky pro rozvoj řeči dětí předškolního věku

Autor/ka
Kamila Zakouřilová
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Tato bakalářská práce se zabývá pomůckami pro rozvoj řečových dovedností u dětí předškolního věku. Je rozdělena do tří tematických kapitol. V úvodní kapitole je rozebrána řeč, a to z obecného pohledu, z hlediska jejího vývoje i podmínek potřebných pro její vývoj. V souvislosti se zdravým vývojem řeči se práce zabývá též nejčastějšími nedostatky ve výslovnosti u předškolních dětí a z nich vyplývající potencionální rizikovou skupinou dětí. Popisuje též pojem školní zralost z hlediska řečových dovedností. Druhá kapitola popisuje pomůcky ve výchovně vzdělávacím procesu a především pomůcky pro rozvoj řečových dovedností. Podrobněji je popsáno třídění logopedických pomůcek podle M. Sováka. Poslední, výzkumná, část zkoumá jednotlivé skupiny logopedických pomůcek z hlediska jejich využití na mateřských školách Libereckého kraje. Vedoucí kandidátské práce Veronika Girglová.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/173802/pedf_b/