Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Vysvědčení. Radost, slzy, strach? Mertin, Václav 1998 Článek v periodikách Ne
Trest za vysvědčení? Mertin, Václav 1998 Článek v periodikách Ano
Školní intervence Mertin, Václav 1999 Článek v periodikách Ne
Specifické poruchy učení Mertin, Václav 1994 Článek v periodikách Ne
Současný pohled na specifické poruchy učení Mertin, Václav 1999 Článek v periodikách Ne
Rodič jako diagnostik a terapeut Mertin, Václav 1999 Článek v periodikách Ano
Psychologické souvislosti audiovizuální produkce z hlediska potenciálního rizika pro děti a mládež Mertin, Václav, Gillernová, Ilona 2009 Článek v periodikách Ne
Psychický nebo pedagogický problém přes noc nezmizí Mertin, Václav 2014 Článek v periodikách Ne
Problémy školské péče o zdravotně postižené děti a žáky v českém školském systému Mertin, Václav 1997 Článek v periodikách Ne
Odklad Mertin, Václav 2001 Článek v periodikách Ne
Odborníci na dětskou duši Mertin, Václav 2001 Článek v periodikách Ne
Nebojte se pedagogicko-psychologické poradny Mertin, Václav 1997 Článek v periodikách Ne
Narůstá míra dětské agresivity? Mertin, Václav 2004 Článek v periodikách Ne
Musí být dětem při nástupu do školy šest? Mertin, Václav 2009 Článek v periodikách Ne
Malé věci v dětství, velké v dospělosti Mertin, Václav 2002 Článek v periodikách Ano
Jen s jedním rodičem Mertin, Václav 1998 Článek v periodikách Ne
Je roztěkaný a nesoustředěný Mertin, Václav 1997 Článek v periodikách Ne
Je nutná sexuální výchova ve škole? Mertin, Václav, Šebrlová, Venda 1995 Článek v periodikách Ne
Je naše dítě dostatečně zralé pro školu? Mertin, Václav 1997 Článek v periodikách Ne
Je dyslexie v hlavě, nebo ve třídě? Mertin, Václav 1999 Článek v periodikách Ano
Jak zastavit agresivitu studentů Mertin, Václav 2004 Článek v periodikách Ne
Já bych tě přetrhla! Mertin, Václav 2005 Článek v periodikách Ano
I děti s poruchami učení mohou studovat Mertin, Václav 2004 Článek v periodikách Ano
Hodnocení žáků s vývojovými poruchami Mertin, Václav 1998 Článek v periodikách Ne
Dítě nežije náš život Mertin, Václav 2000 Článek v periodikách Ano
Diagnostická kritéria pro specifické poruchy učení Mertin, Václav 1999 Článek v periodikách Ne
Čtvrtina dětí nastupuje do škol o rok později Mertin, Václav 2006 Článek v periodikách Ne
Co dělat, když si žáci a učitelé nerozumějí Mertin, Václav 2014 Článek v periodikách Ne
Ze zkušeností dětského psychologa: na co se často ptáte Mertin, Václav 2004 Monografie a sborník Ne
Výchovné poradenství Mertin, Václav, Krejčová, Lenka 2013 Monografie a sborník Ne
Výchovné maličkosti: průvodce výchovou dítěte do 12 let Mertin, Václav 2011 Monografie a sborník Ne
Psychologické hry: náměty her a činností pro diagnostickou práci vychovatelů a učitelů ve školách v přírodě a ve školních družinách Mertin, Václav, Burešová, Květoslava 1989 Monografie a sborník Ne
Problémy s chováním ve škole - jak na ně: individuální výchovný plán Mertin, Václav, Krejčová, Lenka 2013 Monografie a sborník Ne
Pedagogická intervence u žáků ZŠ Mertin, Václav, Krejčová, Lenka, Bučilová-Kadlecová, Jana 2010 Monografie a sborník Ne
Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika Mertin, Václav, Krejčová, Lenka 2012 Monografie a sborník Ne
Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním Čadová, Eva, Kopecká, Kateřina, Michalík, Jan, Hanák, Petr, Bartoňová, Radka, Vejrochová, Monika 2012 Monografie a sborník Ano
Vzdělávání postižených dětí Michalík, Jan, Staňková, Květa 1998 Článek v periodikách Ne
Rodiče postižených vědí své Michalík, Jan 2004 Článek v periodikách Ne
Integrace dětí s handicapem Česká televize - Sama doma, Michalík, Jan 2012 Monografie a sborník Ano
Labyrint světa zdravotně postižených Michalík, Jan, Rosulková, Petra 2003 Článek v periodikách Ne
Integrace dětí s postižením Michalík, Jan 1997 Článek v periodikách Ne
Děti s postižením na ZŠ Michalík, Jan, Růžička, Michal, Kozáková, Zdeňka 2003 Článek v periodikách Ne
Čtrnáct, patnáct? Lhostejné Michalík, Jan 2004 Článek v periodikách Ne
Co musí tyto děti udělat- Michalík, Jan 2003 Článek v periodikách Ne
Asistent a lidská práva dětí s postižením Michalík, Jan 2003 Článek v periodikách Ne
Speciálněpedagogické centrum: informační brožura o činnosti speciálněpedagogických center Michalík, Jan 2013 Monografie a sborník Ano
Smluvní vztahy v sociálních službách Michalík, Jan 2008 Monografie a sborník Ano
Rodina pečující o člena se zdravotním postižením - kvalita života Michalík, Jan 2013 Monografie a sborník Ne
Právo, společnost a zdravotně postižení Michalík, Jan 2013 Monografie a sborník Ne
Právní úprava postavení handicapovaných občanů Michalík, Jan 1995 Monografie a sborník Ne

Předchozí 1 2 3 4 5 355 356 357 358 359 360

Nahoru

Facebook Šance Dětem Twitter @sancedetem Google+ +SanceDetem YouTube SanceDetem RSS RSS