Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zákon ze dne 12. září, o zvláštních řízeních soudních.

Původní znění zákona v PDF (bez novelizací): http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2013/sb0112-2013.pdf.

Záložní URL: http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-12-zari-2013-o-zvlastnich-rizenich-soudnich-19724.html

Zdroj dat
http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=80583&Section=1&IdPara=1&ParaC=2