Vyhláška č. 132/1976 Sb., o Úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti

Autor/ka
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Rok vzniku:
1976
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Online dostupnost
Ano
Zdroj dat
http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=33396&Section=1&IdPara=1&ParaC=2