Vrstevnické vztahy u dětí s poruchami chování v rané adolescenci

Autor/ka
Soňa Bittnerová
Rok vzniku:
2014
Jazyk dokumentu
Čeština
Podrobnosti o dokumentu

Bakalářská práce se věnuje problematice vrstevnických vztahů v období adolescence.