Svéprávnost — Občanské sdružení Quip

Autor/ka
Česká televize – Klíč
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Videozáznam
Podrobnosti o dokumentu

V minulosti preferovala naše společnost ústavní péči jako nejčastější alternativu pro život zdravotně postižených lidí. V některých zařízeních bylo podmíněno přijetí takového jedince tím, že bude zbaven svéprávnosti. Po revoluci se dveře otevřely a tito lidé se objevili mezi námi, ve školách, v práci, v kavárnách i na ulicích. Problémy s opatrovníky a se svéprávností však přetrvávají i po té, co Evropský soud pro lidská práva zdůraznil, že pouhá existence duševní nemoci, a to ani závažné, nemůže být jediným důvodem k ospravedlnění zbavení způsobilosti k právním úkonům.

Zdroj dat
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/215562221700010/