Rodina po ztrátě dítěte

Autor/ka
PhDr. Ilona Špaňhelová
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Podrobnosti o dokumentu

Tisíce rodičů a nejbližších příbuzných každým rokem procházejí obdobím nesmírné bolesti, zmatku, a změn, které smrt dítěte do života přináší. Tato brožurka racionálně popisuje prožívání zármutku z pohledu jednotlivých členů rodiny a nejbližšího okolí. Jejím smyslem je porozumět tomu, že každý má právo na svůj způsob truchlení, které je velmi bolestné pro všechny, ale jehož vnější projevy se mohou výrazně lišit. A porozumět - to znamená vyvarovat se rychlých a unáhlených rozhodnutí a předejít možným nedorozuměním nejen v partnerských vztazích, ale i v celém nejbližším okolí.