Pomůcky pro rozvoj motorických dovedností dětí s dyslalií

Autor/ka
Magdaléna Miková
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Bakalářská práce „Pomůcky pro rozvoj motorických dovedností dětí s dyslalií“ se zabývá souvislostí mezi rozvojem motorických dovedností a vývojem řeči jedince. Popisuje vývoj dítěte od narození do sedmi let života, ontogenezi řeči, motoriku, grafomotoriku a vývoj kresby. Zabývá se dělením, příčinami vzniku, diagnostikou a terapií dyslalie. Výstupem práce jsou vytvořené pomůcky na rozvoj grafomotoriky a motoriky mluvidel. Vedoucí kandidátské práce - Veronika Girglová.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/327410/pedf_b/