Pedagogická diagnostika v mateřince

Autor/ka
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Rok vzniku:
2018
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Postoj k diagnostice v předškolním vzdělávání byl až do roku 2016 nejednotný. Poté byla upravena terminologie rámcového vzdělávacího programu. Ověření výsledků učitelů vychází pouze z informací České školní inspekce. Z těch vyplývá, že diagnostika není dostačující. Je nutné podpořit vzdělávání učitelů - přípravné i dlouhodobé. Zkušenosti z kurzu Indivizualizace v předškolním vzdělávání ukazují na potřebu spolupráce mezi učiteli, sdílení informací a vzájemné obohacování, propojení teorie s praxí.

SYSLOVÁ, Zora. Pedagogická diagnostika v mateřince. Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy, 2018, 121(20), s. 15. ISSN 0139-5718.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001735089&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy, 2018, Roč. 121, č. 20