Nařízení vlády č. 460/2013 Sb., o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. prosince 2013 o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.

Původní znění nařízení (bez změn a novelizací): https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2013/sb0177-2013.pdf.

Záložní URL: https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-4-prosince-2013-o-stanoveni-castky-prispevku-na-uhradu-pece-castky-kapesneho-hodnoty-osobnich-daru-a-hodnoty-vecne-pomoci-nebo-peneziteho-prispevku-diteti-ve-skolskych-zarizenich-pro-vykon-ustavni-vychovy-nebo-ochranne-vychovy-19933.html.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=81233&Section=1&IdPara=1&ParaC=2