Krize: psychologický a sociologický fenomén

Autor/ka
Naděžda Špatenková
Dana Sýkorová
Irena Sobotková
Alice Příhodová
Miroslav Dopita
Rok vzniku:
2004
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace k problematice krizí a jejich zvládání s ohledem na věk krizí zasaženého jedince.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://obalkyknih.cz/file/toc/81762/pdf.

Špatenková, Naděžda a kol. Krize: psychologický a sociologický fenomén. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004. 129 s. Psyché. ISBN 80-247-0888-4.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001367438&local_base=NKC