Jak úspěšně řídit mateřskou školu

Autor/ka
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Kniha Jak úspěšně řídit mateřskou školu se věnuje hlavním zásadám řízení a vedení mateřské školy a dalším důležitým aspektům, které přispívají ke zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání. Snahou autorů bylo umožnit vedoucím pracovníkům mateřských škol vhled do jednotlivých funkcí, jimiž jsou plánování, vedení lidí, personalistika, organizování a kontrola. Texty jsou doplněny příklady, které by se měly stát vodítkem pro lepší pochopení problematiky a případnou realizaci ve vlastní praxi.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://obalkyknih.cz/file/toc/150247/pdf.

SYSLOVÁ, Zora a kol. Jak úspěšně řídit mateřskou školu. 2., doplněné a aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 341 stran. Řízení školy. ISBN 978-80-7478-859-8.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002724339&local_base=NKC