Didaktické pomůcky od Moniky Malatové

Autor/ka
Monika Malatová
Veronika Loušová
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek, v němž studentka Vysoké školy umělecko průmyslové ve Zlíně seznamuje čtenáře se svými nápaditými didaktickými pomůckami, které v rámci soutěže "Národní cena za studentský design 2008" vytvořila pro děti postižené autismem. Pomůcky pomáhají dětem rozvíjet jejich komunikaci, představivost a sociální integraci.

Malatová, Monika. Didaktické pomůcky od Moniky Malatové. Můžeš: noviny o svépomoci zdravotně postižených, 2008, 16(6), s. 24. ISSN 1213-8908.

 

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001211654&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Můžeš : noviny o svépomoci zdravotně postižených, Roč. 16, č. 6 (2008)