Antibiotická profylaxe u hematoonkologických nemocných – doporučení odborníku s podporou CELL

Autor/ka
Jan Haber
Petr Cetkovský
Zdeněk Ráčil
Luboš Drgoňa
Michal Kouba
Pavel Žák
MUDr. Petr Sedláček, CSc.
Jaroslav Štěrba
Edgar Faber
Elena Tóthová
Milan Kolář
Iva Kocmanová
Naďa Mallátová
Jiří Mayer
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Poměrně obsáhlá doporučení pro antibiotickou profylaxi u onkologických pacientů. Doporučení vznikla na podkladě koncenzu velmi kvalitních odborníků z České i Slovenské republiky. Autoři, s cílem vytvořit stručný a přehledný dokument, zde uvádějí pouze závěry a doporučení, která jsou založena na výsledcích rozsáhlých klinických studií a metaanalýz.

Zdroj dat
http://www.linkos.cz/files/standardy/CELL-ATB-PROFYLAXE.pdf