Alergie na kravské mléko

Autor/ka
Květuše Ettlerová
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Kravské mléko patří k nejrozšířenějším potravinovým alergenům. Alergie na kravské mléko postihuje hlavně atopické děti v nejranějším věku. Projevuje se pestrými klinickými příznaky, v jejichž patogenezi se uplatňují imunitní reakce zprostředkované IgE protilátkami a reakce „non IgE“. Diagnóza alergie na kravské mléko se opírá o

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/der/2009/04/06.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Dermatologie pro praxi, Roč. 3, č. 4 (2009)