Zdravá strava pro školáky: Ochrání je i před šikanou

Datum publikace: 11. 01. 2018
Periodikum
flowee.cz
Výzkumníci z University of Gothenburg ve Švédsku zjistili, že zdravé stravování je u dětí spojeno nejen s lepším zdravím, ale i vyšším sebevědomím, které dokáže snížit problémy s vrstevníky.

Děti, které preferují zdravý jídelníček, mají tedy i víc přátel a je u nich výrazně nižší pravděpodobnost, že se stanou obětí týrání nebo šikany.

Studie se účastnilo 7 675 dětí ve věku od dvou do devíti let z osmi evropských států, konkrétně z Belgie, Kypru, Estonska, Německa, Maďarska, Itálie, Španělska a Švédska. U všech vědci měřili stupeň takzvané adherence ke zdravé stravě (HDAS). Úroveň HDAS vyjadřuje míru dodržování zdravých dietních směrnic. Vědci se u dětí zaměřili zejména na příjem rafinovaných cukrů, nezdravých tuků a naopak na konzumaci čerstvého ovoce a zeleniny.


Jak probíhal výzkum

Na začátku studie byli rodiče vybraných dětí požádáni, aby každý týden přesně zaznamenávali, jak často a v jakém množství jejich děti konzumují potraviny ze seznamu s 43 položkami. V závislosti na spotřebě těchto potravin bylo dětem přiděleno HDAS skóre.
"Psychosociální blaho" dětí bylo měřeno pomocí otevřených dotazníků, které rodiče dětí vyplňovali. Otázky se zaměřovaly zejména na odhalení stupně sebeúcty, kvality mezilidských vztahů a emocionálních problémů dítěte. Děti byly dále změřeny a zváženy. Celé dotazníkové šetření a měření se opakovalo po dalších dvou letech.

"Zjistili jsme, že u dětí ve věku od dvou do devíti let existuje souvislost mezi dodržováním zdravých výživových pokynů a lepší psychickou pohodou, která zahrnuje méně emocionálních problémů, lepší vztahy s ostatními dětmi a vyšší sebevědomí. Naše studie tak naznačuje, že zdravá strava může výrazně zlepšit pohodu dětí," popisuje vedoucí autorka studie Louise Arvidsson.

Pomáhá i dětem s nadváhou či z chudších rodin

Nečekaným zjištěním byla pro vědce skutečnost, že zdravá strava takto posiluje psychiku i mezilidské vztahy dítěte bez ohledu na další proměnné. "Bylo překvapivé, když jsme zjistili, že souvislost mezi zdravým stravováním a pohodou dítěte je nezávislá na socioekonomické situaci rodiny i skutečné tělesné hmotnosti dítěte," přibližuje Louise Arvidsson. Zdravý jídelníček tedy snižuje pravděpodobnost nízkého sebevědomí a výskytu šikany i u ohrožených dětí s nadváhou nebo u dětí ze sociálně slabších rodin.

Celý článek k přečtení na https://www.flowee.cz/woman/deti/3562-zdrava-strava-pro-skolaky-ochrani-je-i-pred-sikanou

další zprávy z médií