Zobrazit menuSkrýt menu

Úroveň finanční gramotnosti národa je nízká

Publikováno: 10. 6. 2016, aktualizováno: 15. 12. 2017 | Zdroj: iprosperita.cz

S finanční gramotnosti jsou na tom hůř lidé s nižším vzděláním, méně aktivní a s nižšími příjmy. To se odráží i na dětech vyrůstajících v takovém prostředí. Je těžší přesvědčit je, že správné hospodaření je důležité. Pokouší se o to projekt Finanční gramotnost do škol.

Rodina je nejvlivnějším vzdělavatelem, neměla by selhat. Pak to těžko dohání škola. Upozorňuje na to portál iprosperita.cz.

V květnu byla publikována první část měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace České republiky, které bylo provedeno ve spolupráci OECD. Odhlédneme-li od vzorku dotazovaných, struktury dotazů a konkrétních lidských osudů, je s podivem, že s množstvím informací o finančních problémech v nejrůznějších médiích s různými cílovými skupinami posluchačů/diváků/čtenářů daný průzkum indikuje poměrně vysoké procento respondentů s nižší nebo malou finanční gramotností (2015 – 52% respondentů se rekrutuje z oblasti malé finanční gramotnosti). 

Jak motivovat rodiče?

Je celkem očekávatelné, že hůře jsou na tom s finanční gramotností lidé nižšího vzdělání, méně aktivní, nízkopříjmové skupiny a mladí, na které se zaměřuje projekt Finanční gramotnost do škol. Právě vzdělávání dětí a mládeže je snad světlo na konci cesty. Nicméně, jak uvedla Ing. Kateřina Lichtenberková (odborný garant projektu Finanční gramotnost do škol) v Radiofóru 1. 6. 2016, děti z takových skupin je těžší přesvědčit, že má smysl se takto vzdělávat a v dospělosti změnit způsob hospodaření, resp. zavést hospodaření a nezáviset na sociálních dávkách (v případě dětí ze sociálně slabých rodin), protože doma slyší a vidí něco zcela odlišného.

Rodina se tedy zdá být tím nejvlivnějším vzdělavatelem, který by neměl selhat, jestliže chceme dosáhnout pozitivní změny v úrovni finanční gramotnosti u široké veřejnosti. Pak se ale nabízí otázka, jak motivovat rodiče, jejichž příklad je pro dítě ten nejbližší. 

Celé znění článku najdete na: https://www.iprosperita.cz/finance/7177-uroven-financni-gramotnosti-naroda.

> další zprávy z médií

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS