Zobrazit menuSkrýt menu

Způsobilost k právním úkonům

Autor: Mitlöhner, Miroslav | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Speciální pedagogika, Roč. 21, č. 4 (2011)
Plná dostupnost: NE zákonodárství, právní subjektivita, občanská práva, právní status, způsobilost, zákon

Článek věnovaný problematice způsobilosti k právním úkonům.

Každý člověk je po celý svůj život nositelem právní subjektivity, jejímž obsahem je způsobilost být nositelem práv a povinností. Dále je nositelem způsobilosti k právním úkonům, která umožňuje vlastním jednáním zakládat, měnit a rušit své právní vztahy, nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Nabývá se zletilostí, t.j. dosažením věku osmnácti let, popřípadě uzavřením manželství osobou starší šestnácti let a mladší osmnácti let. Způsobilosti k právním úkonům může být člověk zbaven, nebo mu může být omezena, jsou-li pro to splněny zákonné podmínky.

Mitlöhner, Miroslav. Způsobilost k právním úkonům. Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, 2011, 21(4), s. 307-314. ISSN 1211-2720.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS