Zobrazit menuSkrýt menu

Známé a méně znamé geneticky podmíněné syndromy

Autor: Klicperová, Barbora | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, mentální retardace, Downův syndrom, Turnerův syndrom, Prader-Willi syndrom, postižený rodič, genetika, přenos, kauzistika

Ve své diplomové práci se v teoretické části zaměřím na popsání a porovnání čtyř geneticky podmíněných syndromů Downova syndromu, syndromu Prader-Willi, Turnérova syndromu a syndromu Noonanové. V praktické části své diplomové práce se budu věnovat zjišťování stupně znalostí zaměřených na tuto problematiku mezi studenty, pracovníky a odborníky z oblasti pomáhajících profesí. Prostřednictvím kasuistik a rozhovorů s rodiči přiblížím dva z výše zmíněných syndromů (syndrom Prader-Willi a syndrom Noonanové).

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS