Zobrazit menuSkrýt menu

Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízeních

Autor: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Výzkumy
Plná dostupnost: ANO péče o děti, předškolní péče, rodinná politika

Cílem projektu je zjistit rozsah, podmínky a variabilitu poskytování služeb péče o děti předškolního a ranně školního věku. Konkrétně se výzkum v prvním případě zaměří na doplnění statistických informací charakteristikami činností a dostupnosti jeslí a mateřských škol jako i na hlubší znalosti o neinstitucionálních formách péče.

Název dokumentu zkrácen, celé znění názvu "Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízeních a jiných neinstitucionálních forem péče o děti v ČR včetně identifikace překážek jejich využívání s návrhy možných patření k jejich rozvoji"

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS