Zobrazit menuSkrýt menu

Životy tří dětí s kombinovaným postižením — Jak překonávají problémy

Autor: Česká televize - Klíč | Rok vydání: 2006 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Videozáznam
Plná dostupnost: ANO Česká televize, Klíč, Jan Potměšil, dítě, handicap, zdravotní postižení, kombinované postižení, šikana

Magazín Klíč nás tentokrát zavede do Jihlavy. Zastavíme se u tří dětí s kombinovaným postižením. Přes jejich zrakový, sluchový, pohybový i mentální handicap se všichni snaží o to, aby tyto děti získaly co nejvíce dovedností, informací a nezůstaly izolovány jen v rodinném prostředí. Přátelské vazby, nové vjemy a zájmy pomáhají překonat i nepříznivou zdravotní situaci a posouvají je v životě dál. Takovéto postižení klade velké nároky na rodinu, kde nemůže chybět trpělivost, láska a silná vůle. To vše naštěstí tyto děti mají. Jak společně překonávají problémy, o které organizace se mohou opřít a jak rodiče vidí budoucnost svých dětí, o tom bude dnešní pořad.

Délka videa: 00:27:59.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS