Zobrazit menuSkrýt menu

Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti : textová opora k semináři

Autor: Černá, Libuše, Kubíková, Zdeňka | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE školy, tělesná výchova, dětské úrazy, úrazová prevence, ochrana zdraví, bezpečnost práce, Česko

Příručka k problematice zdravotního životního stylu v kontextu škol v České republice z pohledu bezpečnosti (zahrnuje např. problematiku tělesné výchovy, dětských úrazů a úrazové prevence, ochrany zdraví nebo bezpečnosti práce).

Černá, Libuše a Kubíková, Zdeňka. Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti: textová opora k semináři. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 47 s. ISBN 978-80-210-5548-3.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS