Zobrazit menuSkrýt menu

Zaměstnavatelnost zdravotně postižených občanů [rukopis]

Autor: Adamová, Markéta | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO zaměstnávání zdravotně postižených, zrakově postižení, podporované zaměstnávání, programy a projekty

V předkládané práci se zabývám různými aspekty, které s sebou přináší zaměstnávání zdravotně postižených osob. Snažila jsem se o objektivní přístup, podpořený získáním informací z různorodých zdrojů, výsledná práce proto nabízí různé úhly pohledu na stále aktuální téma. Přínosem této práce je ucelení problematiky, zahrnutí názorů nejen samotných zdravotně postižených, ale především těch, kteří jim pomáhají s integrací do pracovního života, tedy zaměstnavatelů a neziskových organizací. Velmi překvapující je zjištění, že řada zdravotně postižených nemá zájem si nalézt plnohodnotné zaměstnání a raději zůstává dobrovolně nezaměstnaná. Stejně tak je nutné pojmenovat další z problémů, který v této oblasti panuje. Tím je nedostatečná evaluace projektů zaměřených na zdravotně postižené v rámci pomoci s jejich zaměstnáváním, resp. motivaci k hledání zaměstnání. Odmítání zapojení se do pracovního života většinové společnosti může znamenat řadu problémů nejen pro zdravotně postižené, ale i pro společnost. V dnešní době, kdy obyvatelstvo stárne a chybí kvalitní pracovníci v mnoha odvětvích hospodářství, mohou představovat i zdravotně postižení kvalitní pracovní sílu, jejíž ekonomický potenciál je třeba zohledňovat. Společnost si tento aspekt ale stále ještě neuvědomuje a ani samotní zdravotně postižení se takto stále ještě nevnímají. Tuto skutečnost je třeba změnit. Jako vhodný prostředek ke změně vidím větší otevřenost většinové společnosti k její vlastní diverzitě, čehož lze dosáhnout pouze změnou myšlení a postojů společnosti. Tato změna však nenastane ze dne na den.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS