Zobrazit menuSkrýt menu

Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě

Autor: Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky | Rok vydání: 2000 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Legislativní dokumenty
Plná dostupnost: ANO probační služba, mediační služba, děti ohrožené sociálním prostředím

Zákon o probační a mediační službě.

Původní znění zákona v PDF (bez novelizací): http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb074-00.pdf.

Záložní URL: http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-14-cervence-2000-o-probacni-a-mediacni-sluzbe-a-o-zmene-zakona-c-21969-sb-o-zrizeni-ministerstev-a-jinych-ustrednich-organu-statni-spravy-ceske-republiky-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-zakona-c-651965-sb-zakonik-prace-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakona-c-3591999-sb-o-socialne-pravni-ochrane-deti-zakon-o-probacni-a-mediacni-sluzbe-1404.html.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS