Zobrazit menuSkrýt menu

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

Autor: Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky | Rok vydání: 2003 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Legislativní dokumenty
Plná dostupnost: ANO děti ohrožené sociálním prostředím, ohrožené děti, protiprávní činy

Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže.

Původní znění zákona v PDF (bez novelizací): http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb079-03.pdf.

Záložní URL: http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-25-cervna-2003-o-odpovednosti-mladeze-za-protipravni-ciny-a-o-soudnictvi-ve-vecech-mladeze-a-o-zmene-nekterych-zakonu-zakon-o-soudnictvi-ve-vecech-mladeze-4510.html.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS