Zobrazit menuSkrýt menu

Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)

Autor: Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky | Rok vydání: 2001 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Dárcovství | Typ dokumentu: Legislativní dokumenty
Plná dostupnost: ANO věřejné sbírky, sbírka, veřejná sbírka

Zákon o veřejných sbírkách.

Původní znění zákona (bez novelizací) v PDF: http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb047-01.pdf.

Záložní URL: http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-28-unora-2001-o-verejnych-sbirkach-a-o-zmene-nekterych-zakonu-zakon-o-verejnych-sbirkach-757.html.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS