Zobrazit menuSkrýt menu

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Autor: Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky | Rok vydání: 2002 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Legislativní dokumenty
Plná dostupnost: ANO ústavní výchova, děti ohrožené sociálním prostředím

Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních.

Původní znění zákona (bez novelizací) v PDF: http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb048-02.pdf.

Záložní URL: http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-5-unora-2002-o-vykonu-ustavni-vychovy-nebo-ochranne-vychovy-ve-skolskych-zarizenich-a-o-preventivne-vychovne-peci-ve-skolskych-zarizenich-a-o-zmene-dalsich-zakonu-3205.html.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS