Zobrazit menuSkrýt menu

Základy kriminologie a trestní politiky

Autor: Válková, Helena, Kuchta, Josef,  | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, dospělý, utrpení, psychika, strach, stres, vliv, následky, trauma, posttraumatický šok, posttraumatický stresový rozvoj, znásilnění, sexuální násilí, sexuální zneužívání, zneužití, trestní právo, kriminologie, kriminalistika

Publikace přehlednou a srozumitelnou formou zprostředkovává širokému okruhu čtenářů poslední stav kriminologického poznání u nás i ve světě, reflektuje eskalaci závažných forem kriminality v celosvětovém i národním měřítku a postihuje specifika trestné činnosti v České republice, zejména v návaznosti na politické, společenské a ekonomické změny, k nimž došlo v průběhu posledních 15 let. Autoři, přední odborníci v tomto oboru, se úspěšně pokusili o výklad probíraných okruhů kriminologických otázek v úzkém kontextu s jejich skutečným i možným významem pro uskutečňování racionální trestní politiky, čemuž odpovídá i samotný název učebnice. Opomenuty přitom nejsou návaznosti na související oblast sociologického a psychologického výzkumu, stranou pozornosti nezůstala ani problematika nových podob zločinu, jako např. organizovaná kriminalita, extremismus, terorismus nebo počítačová kriminalita.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://cache.obalkyknih.cz/file/toc/62890/pdf. 

VÁLKOVÁ, Helena a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. xxviii, 636 s. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-429-2.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS