Zobrazit menuSkrýt menu

Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním = Education of socially disadvantaged pupils

Autor: Němec, Jiří, Vojtová, Věra | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE sociálně ohrožené skupiny, základní školy, integrovaná výchova a vzdělávání, multikulturní pedagogika

Kolektivní monografie věnovaná problematice vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, která byla vydána v rámci řešení výzkumného záměru MSM0021622443 "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ...".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS