Zobrazit menuSkrýt menu

Význam rodiny v péči o dítě s mentálním postižením

Autor: Menšíková, Veronika | Rok vydání: 2015 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, mentální retardace, rodiče, rodina, péče, výchova

Diplomová práce se zabývá významem rodiny v péči o dítě s mentálním postižením. Tato práce obsahuje čtyři kapitoly. První tři kapitoly jsou teoretické a jsou zaměřeny na stanovení teoretických východisek, možnosti péče o dítě s mentálním postižením a rodinu tohoto dítěte. Ve čtvrté kapitole je popsáno výzkumné šetření, které bylo pro tuto práci provedeno. Hlavním cílem tohoto výzkumu bylo právě zjištění významu rodiny v péči o jedince s mentálním postižením.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS