Zobrazit menuSkrýt menu

Význam rané péče pro rodinu dítěte se zrakovým postižením [rukopis] : bakalářská práce

Autor: Lukšů, Lucie | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO zrakově postižené děti, raná péče o dítě, dítě, děti, postižení, handicap, raná péče, oko, zrak, nevidomý, slepý, slabozraký

Záměrem mé bakalářské práce – Význam rané péče pro rodinu dítěte se zrakovým postižením – je seznámit čtenáře s problematikou této služby. Raná péče je soubor služeb a programů poskytovaných dětem ohroženým v sociálním, biologickém a psychickém vývoji, dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám. Smyslem je předcházet postižení, zmírnit nebo zcela odstranit jeho důsledky a pomoci rodině, dítěti i společnosti k sociální integraci. Ze spektra odvětví rané péče jsem si vybrala ranou péči orientovanou na rodiny s dětmi se zrakovým postižením. Ve své práci se tak věnuji kromě teorie rané péče i typům zrakového postižení a vývoji dítěte s postižením zraku. Raná péče je komplexně zaměřena na celou rodinu, tedy i na rodiče, neboť jejich prožívání dané situace je pro vývoj dítěte stěžejní. Z toho důvodu je část mé práce věnována i jim. V závěru je předloženo srovnání dvou rodin dětí se zrakovým postižením. Jedna rodina ranou péčí prošla a druhá ne. Tyto dva rozhovory naznačují důležitost a význam rané péče.

K problematice zrakového postižení a psychologických specifik u těchto osob jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se zrakovým postižením"

- sekce článků "Vzdělávání dětí se zrakovým postižením"

- článek od AlžbětyPavola Jantových s názvem "Volný čas dětí se zrakovým postižením"

- videodokument "Martin příbeh: Dědičné oční onemocnění".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS