Zobrazit menuSkrýt menu

Vývoj altruismu (prosociálního chování) u dětí

Autor: Břicháček, V. | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Trauma, historie, svědomí : výbor z textů ze seminářů Prix Irene 2008-2009 a příspěvky členů Rafael Institutu, V Praze : Výbor pro Prix Irene : Rafael Institut ve spolupráci s nakl. GplusG, 2010
Plná dostupnost: NE altruismus, prosociální chování, děti

Příspěvek ve sborníku k problematice vývoje altruismu u dětí. Obsažen v: Jírová, Eliška, ed. Trauma, historie, svědomí: výbor z textů ze seminářů Prix Irene 2008-2009 a příspěvky členů Rafael Institutu. V Praze: Výbor pro Prix Irene, 2010. 163 s. ISBN 978-80-87060-33-9.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS