Zobrazit menuSkrýt menu

Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče

Autor: Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky | Rok vydání: 2005 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Legislativní dokumenty
Plná dostupnost: ANO zákon, legislativa, novela, právní předpis, výchova, edukace, vzdělávání, prevence, péče, zařízení, středisko výchovné péče

Vyhláška ze dne 10. listopadu 2005, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče.

Původní znění vyhlášky (bez novelizací) v PDF: https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb161-05.pdf.

Záložní URL: https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-10-listopadu-2005-kterou-se-upravuji-podrobnosti-o-organizaci-vychovne-vzdelavaci-pece-ve-strediscich-vychovne-pece-14991.html.

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS