Zobrazit menuSkrýt menu

Viděno očima slyšícího - aneb Komunikace jako řešení

Autor: Burian, Oldřich | Rok vydání: 2001 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Gong, Roč. 30, č. 1 (2001)
Plná dostupnost: NE neslyšící, integrace neslyšících, komunikace, tlumočnictví, tlumočníci, znakový jazyk

Článek, v rámci něhož autor navrhuje řešení, které by pomohlo úspěšnější integraci neslyšících občanů mezi slyšící. Jedná se o celostátní program postupného začleňování neslyšících do komunikačního procesu. K tomu by přispělo nejen zvýšení počtu tlumočníků ve znakovém jazyce, ale i zvýšení kvalifikačních požadavků na některé úřednické funkce. Úředník v této funkci by musel ovládat alespoň základy znakového jazyka. Neslyšící občané by se tak mohli domluvit na úřadech i bez tlumočníka.

Burian, Oldřich. Viděno očima slyšícího - aneb Komunikace jako řešení. Gong, 2001, 30(1), s. 4.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS