Zobrazit menuSkrýt menu

Ve škole s autisty

Autor: Konečná, Kristina, Vosmik, Miroslav, Rutová, Nina | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele, Roč. 59, č. 8 (2012)
Plná dostupnost: ANO speciální výuka, speciální vzdělávací potřeby, speciální pedagog, autistický jedinec, výchovný poradce, výchovně vzdělávací proces, asistent, víceleté gymnázium, základní škola, integrace žáka, autismus

Téma tří článků je společné - práce s autisty. Rozhovory se speciální pedagožkou a výchovným poradcem ze ZŠ a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského v Truhlářské ulici v Praze. Hovoří o inkluzivním vzdělávání na této škole, speciálně o integraci dětí postižených Aspergerovým syndromem. Jak zvládají autistické děti a učitelé vyučování, co je pro ně nejtěžší. Jaký smysl má začlenění dětí s poruchou autistického spektra (PAS) do běžné školy a jaká jsou kritéria pro přijetí dětí s PAS na gymnázium. Práce asistentů v inkluzivní škole, jak řeší konkrétní problémy s integrovanými žáky, jaké dítě má nárok na asistenta. Závěrem informace o knize Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole (M. Vosmik, L. Bělohlávková).

Konečná, Kristina. Ve škole s autisty. Rodina a škola: časopis pro všechny rodiče a učitele, 2012, 59(8), s. 10-13. ISSN 0035-7766.

K problematice mentálního postižení je na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce s články o mentální retardaci pod názvem "Děti s mentálním postižením"

- článek od Veroniky Šporclové s názvem "Poruchy autistického spektra"

- článek od Jana Puše s názvem "Předcházení a řešení afektů u dětí s poruchou autistického spektra".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS