Zobrazit menuSkrýt menu

Uživatelé sociálních služeb a nový systém jejich poskytování: výzkum názorů a postojů

Autor: Institut rozvoje sociálních služeb (organizace) | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, dospělý, postižení, handicap, uživatel, poskytovatel, sociální služby, výzkum, statistika, data, cílová skupina, vzorek,

Cílem studie bylo přinést původní informace o cílové skupině (uživatelích sociálních služeb) v oblasti jejich postojů ke změnám v systému sociálních služeb, které přinesl Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Strategie kvantitativně zaměřeného šetření byla založena na výběru vysoce reprezentativního vzorku respondentů, na vypracování nástroje sběru dat (víceúrovňový a mnohapoložkový dotazník) a statistickém zpracování dat s následnou interpretací výsledků.

Počet stran: 133.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS