Zobrazit menuSkrýt menu

Uplatnění osob s mentálním postižením na okrese Vyškov

Autor: Olejníková, Zuzana | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO mentální postižení, terminologie, integrace, edukace, pracovní uplatnění, legislativa, Vyškov, PIAFA

Uplatnění osob s mentálním postižením na okrese Vyškov: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra Speciální pedagogiky, 2010. Vedoucí diplomové PhDr. Jana Veselá, PhD. Diplomová práce „Uplatnění osob s mentálním postižením na okrese Vyškov“ pojednává o uplatnění jedinců s mentálním postižením na našem okrese. Teoretická část popisuje základníproblematiku osob s mentálním postižením, koncepční změny v oblasti edukace osob s mentálním postižením se zaměřením na integraci a současný systém výchovy a vzdělávání osob s mentálním postižením. Praktická část popisuje metody výzkumu.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS