Zobrazit menuSkrýt menu

Uplatnění absolventů praktických škol jednoletých

Autor: Horáková, Lucie | Rok vydání: 2016 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, dospívající, dospělý, postižení, handicap, mentální retardace, škola, praktická škola, jednoletá škola, trh práce, pracovní uplatnění, absolvent

Diplomová práce se zabývá uplatněním absolventů praktických škol jednoletých na trhu práce. Cílem práce je zjistit, zda jsou absolventi praktické školy jednoleté uplatnitelní na trhu práce a jak vypadá jejich pracovní život. Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá středně těžkým mentálním postižením, jeho etiologií a charakterizuje jedince se středně těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Druhá kapitola popisuje systém vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením. Třetí kapitola se věnuje možnostem pracovního uplatnění osob se středně těžkým mentálním postižením na otevřeném trhu práce. Čtvrtá výzkumná část práce obsahuje kazuistiky a výzkumné šetření zaměřující se na pracovní uplatnění osob se středně těžkým mentálním postižením.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS