Zobrazit menuSkrýt menu

Ticho v mateřské škole je minulostí

Autor: Váchová, Alena | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Informatorium, Roč. 14, č. 9 (2007)
Plná dostupnost: NE předškolní děti, vývoj řeči, řečová dovednost, rozvíjení řeči, mateřská škola

Článek zabývající se významem rozvoje řečových dovedností u předškolních dětí.

Význam rozvoje komunikačních kompetencí jako klíčových pro úspěch dítete v dnešním světě. Základem je rozvíjení mateřské řeči, ne které má rozhodující vliv okolní prostředí dítěte (rodina, mateřská škola). Význam působení prostředí mateřské školy - kontakt a komunikace s vrstevníky, působení záměrné jazykové výchovy, dostatek vhodných pomůcek apod. Změny v mateřský školách v oblasti řečového vývoje dětí po r. 1989, zejména v oblasti metod výuky (dramatická výchova, didaktické hry) a přístupu k dítěti. Otázka omezování spontánního mluvního projevu při některých činnostech v MŠ. Vliv dobrého pocitu dítěte v prostředí MŠ na jeho uvolněnou komunikaci, otázky spojené s výchovným stylem (vstřícnost, empatie).

Váchová, Alena. Ticho v mateřské škole je minulostí. Informatorium, 2007, 14(9), s. 10-11. ISSN 1210-7506.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS