Zobrazit menuSkrýt menu

The Oxford handbook of deaf studies, language, and education

Autor: Marschark, Marc, Spencer, Patricia Elizabeth, Nathan, Peter E. | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Angličtina
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE neslyšící, neslyšící děti, sluchově postižení, čtenářská gramotnosti, vzdělávací programy, osobnostní a sociální výchova, znaková řeč, nonverbální komunikace, produkce a percepce (lingvistika)

Dvojdílný sborník a příručka k problematice rozvoje jazykových dovedností neslyšících dětí včetně čtenářské gramotnosti.

1. díl: Marschark, Marc, ed., Spencer, Patricia Elizabeth, ed. a Nathan, Peter E., ed. The Oxford handbook of deaf studies, language, and education. Vol. 1. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2011. xxi, 545 s. Oxford library of psychology. ISBN 978-0-19-975098-6. Pro podrobný náhled do publikace lze využít odkaz na Google Books: https://books.google.cz/books?id=1Md9gDfsxYgC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. https://ckis.cuni.cz:443/F/?func=direct&doc_number=001402298&local_base=CKS01&format=999.

2. díl: Marschark, Marc, ed., Spencer, Patricia Elizabeth, ed. a Nathan, Peter E., ed. The Oxford handbook of deaf studies, language, and education. Vol. 2. Oxford: Oxford University Press, 2010. xvii, 506 s. Oxford library of psychology. ISBN 978-0-19-539003-2. Pro podrobný náhled do publikace lze využít odkaz na Google Books: https://books.google.cz/books?id=BYlPxkagQ0AC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. https://ckis.cuni.cz:443/F/?func=direct&doc_number=001402296&local_base=CKS01&format=999.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS