Zobrazit menuSkrýt menu

Taktilní znakový jazyk u nás

Autor: Zimermanová, Petra | Rok vydání: 2005 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Gong, Roč. 34, č. 9 (2005)
Plná dostupnost: NE LORM, komunikační výchova, nonverbální komunikace, znaková řeč, slepohluchota, kombinovaná vada, komunikace

Článek věnovaný problematice taktilního znakového jazyka jako dorozumívacího prostředku hluchoslepých a jeho zavádění v České republice.

V západní a severní Evropě se hluchoslepí lidé dorozumívají převážně taktilním (dotykovým) znakovým jazykem (TZJ). Jde o znakový jazyk, kdy se komunikující drží vzájemně za ruce. Tak mohou partneři vnímat znaky, které ukazují. V ČR dosud nebyla tato komunikace rozvinuta. Proto o. s. LORM - Společnost pro hluchoslepé zahájila v r. 2004 s dalšími zainteresovanými subjekty spolupráci na zavádění TZJ pro hluchoslepé do života.

Zimermanová, Petra. Taktilní znakový jazyk u nás. Gong, 2005, 34(9), s. 19.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS