Zobrazit menuSkrýt menu

Symptomatické poruchy řeči u dětí

Autor: Lechta, Viktor, Haškovcová, Helena | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE zdravotně postižené děti, děti s vadami řeči, vývoj řeči, poruchy řeči, logopedie

Monografická publikace k problematice symptomatických poruch řeči u dětí a související logopedie.

Lechta, Viktor. Symptomatické poruchy řeči u dětí. 3., přeprac. vyd. Praha: Portál, 2011. 190 s. ISBN 978-80-7367-977-4. http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002197505&local_base=NKC.

Recenze na dílo: Haškovcová, Helena. [Symptomatické poruchy řeči u dětí]. Psychologie dnes, 2002, 8(7/8), s. 31. ISSN 1212-9607. http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000723513&local_base=ANL.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS