Zobrazit menuSkrýt menu

Studium sluchově postižených studentů na vysoké škole

Autor: Hádková, Kateřina | Rok vydání: 2006 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Speciální pedagogika, Roč. 16, č. 1 (2006)
Plná dostupnost: NE sluchově postižení, sluchově postižení studenty, kompenzační pomůcky, vysoké školy, vysokoškolští studenti, studenti se speciálními potřebami

Článek zaměřený na na sluchově postižené studenty a uvádí hlavní zásady a možnosti komunikace s nimi a je doplněn výčtem nejběžnějších kompenzačních pomůcek. Poradna pro studenty se speciálními potřebami.

Hádková, Kateřina. Studium sluchově postižených studentů na vysoké škole. Speciální pedagogika, 2006, 16(1), s. 29-35. ISSN 1211-2720.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS