Zobrazit menuSkrýt menu

Srovnání motorických dovedností žáků ZŠ praktických

Autor: Zikl, Pavel | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, Roč. 23, č. 4 (2013)
Plná dostupnost: NE základní škola, speciální škola, Romové, porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou, motorika, grafomotorika, motoricky postižený, komparace, výzkum, výsledek výzkumu, standardizovaný test, ročník 4-5

Autor prezentuje výsledky výzkumů zaměřených na porovnání motorických dovedností a výkonů žáků s lehkým mentálním postižením (LMP) s běžnou populací, a to jak v motorice jemné, tak hrubé. Dále srovnání výsledků žáků romských a neromských, kteří mají diagnostikované LMP. Pro sběr dat byly použity standardizované testy (Jebsen Taylor Hand Function Test, Test of Gross Motor Development). Výzkumné soubory tvořilo 172 žáků 4. a 5. tříd ZŠ praktických a běžných ZŠ. U žáků s LMP byly výkony horší o cca 20% v jemné motorice a o 15% v oblasti motoriky hrubé. Mezi romskými a neromskými žáky ZŠ praktické nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl.

Zikl, Pavel. Srovnání motorických dovedností žáků ZŠ praktických. Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, 2013, 23(4), s. 279-294. ISSN 1211-2720.

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS