Zobrazit menuSkrýt menu

Spolupráce rodiny s postiženým dítětem a základní školy pro žáky s kombinovaným postižením

Autor: Rozehnalová, Helena | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO spolupráce rodiny a školy, komunikace, pedagogická osobnost, dítě s kombinovaným postižením, edukace dětí s kombinovaným postižením, rodina s dítětem s kombinovaným postižením, spolupráce rodiny a školy, rodina s dítětem s kombinovaným postižením

Diplomová práce se zabývá tématem spolupráce rodiny s postiženým dítětem a základní školy pro děti s kombinovanými vadami. V teoretické části je vymezena problematiky jedinců s kombinovaným postižení, rodiny, která jedince s postižením vychovává. Dále je zde popsán současný výchovně vzdělávací systém a problematika vzdělávání u jedinců s kombinovaným postižením. Ve výzkumné části jsou formulovány cíle práce, verifikace a falzifikace hypotéz.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS