Zobrazit menuSkrýt menu

Soužití různých žáků vede k vytvoření normálních vztahů, aneb, Základem dobrého školního klimatu je kvalitní komunikace

Autor: Kendíková, Jitka, Musil, Jan, Habart, Tomáš | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol, Roč. 19, č. 3-4 (2013)
Plná dostupnost: NE Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, Síť inkluzivních škol, klima školy, výchovné působení, žák, speciální vzdělávací potřeby, vzdělávání, integrace žáka, základní škola, zkušenost, názor, Praha, Jáchymov, inkluze

Rozhovor o školním klimatu s ředitelkou jedné pražské základní školy a s ředitelem základní školy v Jáchymově (tyto školy jsou zapojené do projektu České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání s názvem Síť inkluzivních škol). Zkušenosti s vytvářením pozitivního klimatu školy vstřícného ke všem dětem, tedy i k těm, které mají speciální vzdělávací potřeby.

Kendíková, Jitka. Soužití různých žáků vede k vytvoření normálních vztahů, aneb, Základem dobrého školního klimatu je kvalitní komunikace. Moderní vyučování: časopis na podporu rozvoje škol, 2013, 19(3-4), s. 20-21. ISSN 1211-6858.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS