Zobrazit menuSkrýt menu

Sourozenci dětí s těžkým mentálním postižením

Autor: Mroczkowská, Pavlína | Rok vydání: 2016 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, mentální retardace, bratr, sestra, sourozenec, soužití, konstelace

Diplomová práce se zabývá problematikou sourozenců dětí s těžkým mentálním postižením. Cílem práce je přiblížit specifickou životní situaci, kterou je soužití s členem rodiny s těžkým mentálním postižením a zmapovat náhled sourozenců bez postižení na svůj život a na svého sourozence s postižením. Práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část se zabývá základními východisky dané problematiky a při jejím zpracování bylo ve velké míře čerpáno ze zahraniční literatury. Zároveň jsou zde uvedeny příklady podpory sourozenců z České republiky a Polska. Praktická část práce je zaměřena na kvalitativní výzkum mezi sourozenci dětí s těžkým mentálním postižením. Výzkumné šetření mapuje několik oblastí života sourozenců. Z výsledků výzkumného šetření je patrné, že přítomnost dítěte s těžkým mentálním postižením ovlivňuje i jeho sourozence.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS