Zobrazit menuSkrýt menu

Sociální aspekty dyslexie

Autor: Matějček, Zdeněk, Vágnerová, Marie | Rok vydání: 2006 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dyslexie, poruchy učení, speciální pedagogika, sociální psychologie, specifické poruchy učení, dítě, děti, postižení, handicap

V úvodní části publikace vymezují autoři pojem dyslexie, zabývají se jejím neurobiologickým základem, výskytem, příčinami i jednotlivými specifickými poruchami. V následujících kapitolách představují výsledky výzkumného projektu zaměřeného na dyslektické školáky, jejich rodiče, učitele a spolužáky. Analyzují například názory na problémy spojené s dyslexií, míru informovanosti a sebehodnocení. Text je doplněn množstvím grafů a tabulek, na závěrečné shrnutí navazuje doporučení pro praxi.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://cache.obalkyknih.cz/file/toc/93541/pdf.

Matějček, Zdeněk a kol. Sociální aspekty dyslexie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006. 271 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze; 8. ISBN 80-246-1173-2.

Problematikou specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie aj.) a jejich nápravě se na portále Šance Dětem věnují články:

- od Renáty Faltýnové s názem "Problémy s učením"

- od Miloslavy Rutové s názvem "Kineziologie - náprava poruch učení u dětí".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS