Zobrazit menuSkrýt menu

Sluchové postižení: úvod do surdopedie

Autor: Horáková, Radka | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, postižení, handicap, ucho, sluch, neslyšící, nedoslýchavý, hluchý, surdopedie, poruchy sluchu

Publikace přináší poznatky z oblasti diagnostiky sluchového postižení, charakterizuje možnosti korekce sluchových vad a popisuje možnosti péče o jedince s poruchami sluchu. Zároveň se zaměřuje na témata z oblasti tlumočení znakového jazyka či péče neslyšících rodičů o své slyšící potomky. Dále se věnuje problematice hluchoslepoty, závažného duálního smyslového postižení.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/62850/pdf.

Horáková, Radka. Sluchové postižení: úvod do surdopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 159 s. ISBN 978-80-262-0084-0.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS