Zobrazit menuSkrýt menu

Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku

Autor: Bytešníková, Ilona | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, postižení, handicap, choroba, nemoc, onemocnění, vada řeči, vada výslovnosti, komunikace, narušená komunikační schopnost, logopedie, škola, speciální vzdělávací potřeby, podpora, pomoc, inkluze, integrace

Publikace k problematice podmínek a možností vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností v rámci ČR.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/184403/pdf.

Bytešníková, Ilona. Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 200 s. ISBN 978-80-210-4454-8.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS